POILSIO STOVYKLAVIETĖJE TAISYKLĖS

REZERVACIJA
*Rezervacija patvirtinama tik po 30% avansinio apmokėjimo, likusi suma mokama atvykus.
*Poilsiavietės teritorijoje gali svečiuotis tik tie asmenys, už kurių poilsį buvo sumokėta.

ATVYKIMO IR IŠVYKIMO LAIKAS
*Atvykimo laikas nuo 14 val.
*Išvykimo laikas iki 12 val.
*Atvykimo ir išvykimo laikas gali būti derinamas.

RAMYBĖS LAIKAS: nuo 23.00 val. iki 8.00 val.

LANKYTOJŲ PRAŠOME
*Nešiukšlinti bei saugoti ir gerbti gamtos grožį.
*Gerbti kitų poilsį ir netriukšmauti ramybės valandų (23:00-08:00) metu (ramybės valandos nedraudžia susibūrus prie ugnelės šnekučiuotis svarbiausia gerbti kitų stovyklautojų poilsį)
*Nerūkyti nameliuose.
*Indus, įrankius ir įrangą, kurie buvo priskirti naudojimui, palikti tvarkingus ir švarius.
*Nenaudoti fejerverkus ar petardas nesuderinus su šeimininkais.
*Poilsis su naminiais gyvūnais leidžiamas tik su išankstiniu šeimininkų sutikimu.

MAŠINŲ PARKAVIMAS
*Siekdami išsaugoti miško paklotę ir norėdami tikslingai išnaudoti bendrą stovyklavietės erdvę, transporto priemonės statomos tik nurodytose vietose.

LANKYTOJŲ ATSAKOMYBĖ
*Poilsiautojai visiškai materialiai atsako už sugadintą ar sunaikintą stovyklavietėje ir jos teritorijoje esantį kilnojamąjį ir nekilnojamąjį turtą bei materialines vertybes.
*Atvykus su vaikais, turite patys rūpintis jų saugumu. Už jų priežiūrą teritorijoje atsakomybę prisiima tėvai/globėjai, su kuriais jie atvyko.
*Už kitus galimus nelaimingus atsitikimus, galinčius įvykti stovyklavietėje yra atsakingi patys poilsiautojai.
*Poilsiavietės šeimininkai turi teisę iškeldinti iš namelio / stovyklavietės ankščiau nustatyto termino asmenis, kurie nesilaiko ir šiurkščiai pažeidžia šias vidaus tvarkos ir elgesio taisykles, taip pat reikalauti atlyginti padarytą žalą ir nuostolius.

Už poilsiavietėje esančių svečių supažindinimą su šiomis taisyklėmis atsakingas poilsiavietės paslaugas užsakantis asmuo.